Kurumsal organizasyon işleri oldukça kapsamlı bir organizasyon faaliyetlerini içermektedir. Birçok profesyonel organizasyon işi Kurumsal organizasyon işlerinin alt maddelerinden sayılabilir. Kurumsal organizasyon kuruluş ve kurumların sektör içindeki yerini sağlamlaştırma, kitle içinde bilinirliliğini arttırma, kurum içi ve departmanları arasında dayanışmayı arttırma ve tüm bu türden hedeflerin gerçekleşmesine aracı olabilen organizasyonlardır.

Kurumsal Organizasyon Çeşitleri Nelerdir?

Marka ve ürün konusunda müşteriler arasında bilinirliliği arttırma ve yeni müşteriler bulmada en bilinen kurumsal organizasyonlar içinde kongre ve fuar organizasyonları örnek gösterilebilinir.  Bu organizasyonlar kurumsal ve marka bilinirliliği ve yeni pazarlar oluşturmada kullanılan en yaygın organizasyon tiplerinden biridir.

Antalya Kurumsal Organizasyon
Antalya Kurumsal Organizasyon

Şirket içi ilişkilerin iyileştirilmesi, çalışanların birbirlerini tanıma ve yapılan işleri daha yakından tanıma amaçlı olarak tanıtım ve kutlama yemekleri, kültürel ve sportif organizasyonlar ve eğitim amaçlı oryantasyon faaliyetleri şirket içi kurumsal organizasyon biçimlerindendir. Değişik boyutlarda ve sıklıkta organize edilebilinir ve şirketler açısından en sıkça yapılan organizasyonlardan sayılırlar. Bu kategori içine kendi personelleri olmamasına rağmen bayi ve temsilcilikler arasında yapılan yemek ve seyahat düzenlemeleriyle zenginleştirilmiş organizasyonları da sayabiliriz.

Şirketin kurumsal kimliğinin tanıtımı için yapılan ve kültürel faaliyetler ile zenginleştirilmen organizasyonlar son yıllarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Konserler, açıkoturum ve sponsorluk verilerek yapılan TV şovları ayrı ve önemli bir Kurumsal Organizasyon çeşitlerindendir.

Kurumsal Organizasyon, kurumlar için farklı amaçlara hizmet edebilir. Kendi içinde türlere ayrılan organizasyonlar; bir kurumun piyasaya sürülecek yeni bir markasının tanıtımı için yapılabildiği gibi, şubeler arası gerçekleştirdiği bir toplantı, yeni bir mağazanın lansmanı, uluslararası bir kurultay, kurum içinde yapılacak bir kokteyl, davet, toplantı şeklinde de olabilir. Bu noktada etkinliğin türü, yapılacak organizasyonda kullanılacak ürün yelpazesini etkilediği gibi, organizasyon için yapılacak reklam çalışmalarını da şekillendirmektedir.

Sonuç olarak kurumumun kendi içi, hedef kitleleri ve müşterileri için hedef alınarak yapılan birçok etkinlik ve organizasyon şirketin kurumsal bilinirliliğini ve sektör içindeki konumunu sağlama alarak şirketin artı değerlerini arttıran birçok faaliyetler yapılmaktadır. Bu organizasyonlar bazen şirket içinde ayrı bir departman olarak organize edilebildiği gibi kurum dışından da profesyonel danışmanlıkları da içeren başkada firmalar tarafında da organize edilebilinir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment